تحقیق در مورد کامپیوتر  

تحقیق در مورد کامپیوتر


138 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقطراحی یک اسلايد با ایجاد زمینه جدید:برای طراحی اسلايد میتوان از روشهای پیشنهاد شده در ابتدای درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که یک اسلايد با طرح انتخابی در اختیار ما قرار میدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابی به بقیه اسلايد ها نیز اعمال میشود. یا از Presentations که از منوی File/ new میتوان به آن دسترسی پیدا ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت درمورد اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلايد : 44 اسلايداصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی 1 به نام خدا هدف اسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است. 2 رئوس مطالب قوانین طراحی اسلايدویژگی های یک اسلايد خوبمشخصات خطرنگپیکربندی صفحهمثالنکات تکمیلیمنابع 3 اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی رئوس مطالب 4 اصول طراحی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت درمورد اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلايد : 44 اسلايداصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی 1 به نام خدا هدف اسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است. 2 رئوس مطالب قوانین طراحی اسلايدویژگی های یک اسلايد خوبمشخصات خطرنگپیکربندی صفحهمثالنکات تکمیلیمنابع 3 اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی رئوس مطالب 4 اصول طراحی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت درمورد اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلايد : 44 اسلايداصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی 1 به نام خدا هدف اسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است. 2 رئوس مطالب قوانین طراحی اسلايدویژگی های یک اسلايد خوبمشخصات خطرنگپیکربندی صفحهمثالنکات تکمیلیمنابع 3 اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی رئوس مطالب 4 اصول طراحی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت درمورد اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلايد : 44 اسلايداصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی 1 به نام خدا هدف اسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است. 2 رئوس مطالب قوانین طراحی اسلايدویژگی های یک اسلايد خوبمشخصات خطرنگپیکربندی صفحهمثالنکات تکمیلیمنابع 3 اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی رئوس مطالب 4 اصول طراحی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید  

پاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی - 42 اسلايد


پاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهیپاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی پاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهیپاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهیپاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی پاورپوینت جدید اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کن

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 44 اسلايدتعداد اسلايد انگلیسی : 1 اسلايدقسمتی از متن .ppt :اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهیهدفاسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است.رئوس مطالب:قوانین طراحی اسلايدویژگی های یک اسلايد خوبمشخصات خطرنگپیکربندی صفح

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 44 اسلايدتعداد اسلايد انگلیسی : 1 اسلايد قسمتی از متن .ppt : اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی هدف اسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است. رئوس مطالب: قوانین طراحی اسلايد ویژگی های یک اسلايد خوب مشخصات خط رنگ پیکربندی

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 44 اسلايدتعداد اسلايد انگلیسی : 1 اسلايد قسمتی از متن .ppt : اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی هدف اسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است. رئوس مطالب: قوانین طراحی اسلايد ویژگی های یک اسلايد خوب مشخصات خط رنگ پیکربندی

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي  

پاورپوینت با موضوع اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 44 اسلايدتعداد اسلايد انگلیسی : 1 اسلايدقسمتی از متن .ppt :اصول طراحی اسلايد در ارائه شفاهیهدفاسلايد های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است.رئوس مطالب:قوانین طراحی اسلايدویژگی های یک اسلايد خوبمشخصات خطرنگپیکربندی صفح

ادامه مطلب  

پاورپوینت تدريس با اسلايد - 33 اسلاید  

پاورپوینت تدریس با اسلايد - 33 اسلايد


پاورپوینت تدریس با اسلايدپاورپوینت تدریس با اسلايدپاورپوینت تدریس با اسلايدپاورپوینت تدریس با اسلايد•آیا با اسلايد تدریس  کنیم؟

ادامه مطلب  

پاورپوینت تدريس با اسلايد - 33 اسلاید  

پاورپوینت تدریس با اسلايد - 33 اسلايد


پاورپوینت تدریس با اسلايدپاورپوینت تدریس با اسلايدپاورپوینت تدریس با اسلايدپاورپوینت تدریس با اسلايد•آیا با اسلايد تدریس  کنیم؟

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايدقسمتی از متن .ppt :نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)تعداد واحـد:    3 واحدنام  منــبع :   ریاضیات پایههدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته هایرشته های علوم انسانی دردر

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايد قسمتی از متن .ppt : نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1) تعداد واحـد:    3 واحد نام  منــبع :   ریاضیات پایه هدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته های رشته های علوم انسانی درد

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايد قسمتی از متن .ppt : نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1) تعداد واحـد:    3 واحد نام  منــبع :   ریاضیات پایه هدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته های رشته های علوم انسانی درد

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايدقسمتی از متن .ppt :نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)تعداد واحـد:    3 واحدنام  منــبع :   ریاضیات پایههدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته هایرشته های علوم انسانی دردر

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايدقسمتی از متن .ppt :نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)تعداد واحـد:    3 واحدنام  منــبع :   ریاضیات پایههدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته هایرشته های علوم انسانی دردر

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايدقسمتی از متن .ppt :نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)تعداد واحـد:    3 واحدنام  منــبع :   ریاضیات پایههدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته هایرشته های علوم انسانی دردر

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس رياضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 381 اسلايدقسمتی از متن .ppt :نــام درس:     ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)تعداد واحـد:    3 واحدنام  منــبع :   ریاضیات پایههدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته هایرشته های علوم انسانی دردر

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب رياضيات پايه تالیف ليدا فـرخو دانشگاه پیام نور  

پاورپوینت کتاب ریاضیات پایه تالیف لیدا فـرخو دانشگاه پیام نور


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب ریاضیات پایه تالیف لیدا فـرخو دانشگاه پیام نوربخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :نــام درس: ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت (1)هدف كلی این درس آموزش مباحثی از ریاضیات است که دانشجویان رشته های رشته های علوم انسانی دردروس تخصصی خود به آنها نیاز خواهند داشت.مباحث کتاببرای نیل به اهداف کلی ،مباحث زیر درشش فصل تدوین شده است.فصل اول: نظ

ادامه مطلب  

اسلايد هاي کامل درس« سيستمهای اطلاعات مديريت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپيوتر  

اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتر


اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتربر اساس کتاب:MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 8/E 2001 Raymond McLeod, Jr. and George Schell شامل 295 اسلايد - کامل ترین منبع درس سیستمهای اطلاعات مدیریتمناسب برای دانشجویان گرامی جهت یادگیری 

ادامه مطلب  

آموزش کامل درس مهندسي نرم افزار به صورت اسلايد  

آموزش کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايد


آموزش  کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايدشامل 172 اسلايد مربوط به 14 جلسه آموزش درس مهندسی نرم افزار رشته کارشناسی کامپیوترمرجعی کامل جهت دانشجویان گرامی جهت یادگیری درس مهندسی نرم افزارمرجعی کامل جهت اساتید محترم جهت تدریس درس مهندسی نرم افزار 

ادامه مطلب  

اسلايد هاي کامل درس« سيستمهای اطلاعات مديريت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپيوتر  

اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتر


اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتربر اساس کتاب:MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 8/E 2001 Raymond McLeod, Jr. and George Schell شامل 295 اسلايد - کامل ترین منبع درس سیستمهای اطلاعات مدیریتمناسب برای دانشجویان گرامی جهت یادگیری 

ادامه مطلب  

آموزش کامل درس مهندسي نرم افزار به صورت اسلايد  

آموزش کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايد


آموزش  کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايدشامل 172 اسلايد مربوط به 14 جلسه آموزش درس مهندسی نرم افزار رشته کارشناسی کامپیوترمرجعی کامل جهت دانشجویان گرامی جهت یادگیری درس مهندسی نرم افزارمرجعی کامل جهت اساتید محترم جهت تدریس درس مهندسی نرم افزار 

ادامه مطلب  

اسلايد هاي کامل درس« سيستمهای اطلاعات مديريت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپيوتر  

اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتر


اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتربر اساس کتاب:MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 8/E 2001 Raymond McLeod, Jr. and George Schell شامل 295 اسلايد - کامل ترین منبع درس سیستمهای اطلاعات مدیریتمناسب برای دانشجویان گرامی جهت یادگیری 

ادامه مطلب  

آموزش کامل درس مهندسي نرم افزار به صورت اسلايد  

آموزش کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايد


آموزش  کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايدشامل 172 اسلايد مربوط به 14 جلسه آموزش درس مهندسی نرم افزار رشته کارشناسی کامپیوترمرجعی کامل جهت دانشجویان گرامی جهت یادگیری درس مهندسی نرم افزارمرجعی کامل جهت اساتید محترم جهت تدریس درس مهندسی نرم افزار 

ادامه مطلب  

اسلايد هاي کامل درس« سيستمهای اطلاعات مديريت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپيوتر  

اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتر


اسلايد های کامل درس« سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)»رشته مهندسی و علوم کامپیوتربر اساس کتاب:MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 8/E 2001 Raymond McLeod, Jr. and George Schell شامل 295 اسلايد - کامل ترین منبع درس سیستمهای اطلاعات مدیریتمناسب برای دانشجویان گرامی جهت یادگیری 

ادامه مطلب  

آموزش کامل درس مهندسي نرم افزار به صورت اسلايد  

آموزش کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايد


آموزش  کامل درس مهندسی نرم افزار به صورت اسلايدشامل 172 اسلايد مربوط به 14 جلسه آموزش درس مهندسی نرم افزار رشته کارشناسی کامپیوترمرجعی کامل جهت دانشجویان گرامی جهت یادگیری درس مهندسی نرم افزارمرجعی کامل جهت اساتید محترم جهت تدریس درس مهندسی نرم افزار 

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه هنر آموزش - 13 اسلاید  

پاورپوینت در حیطه هنر آموزش - 13 اسلايد


پاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشhttp://ensani.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:بهترین روش برای ارائه یك گزارش شفاهی یا صحبت همانند یك نوشته می باشد كه باید یك مسیر منطقی داشته باشد . به عنوان مثال شروع با مشكل چیست ؟ و در پایا

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه هنر آموزش - 13 اسلاید  

پاورپوینت در حیطه هنر آموزش - 13 اسلايد


پاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشپاورپوینت در حیطه هنر آموزشhttp://ensani.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:بهترین روش برای ارائه یك گزارش شفاهی یا صحبت همانند یك نوشته می باشد كه باید یك مسیر منطقی داشته باشد . به عنوان مثال شروع با مشكل چیست ؟ و در پایا

ادامه مطلب  

پاور پوينت/مطالعات اجتماعي/كلاس هشتم/درس20/ايران ومنطقه جنوب غربي آسيا  

پاور پوینت/مطالعات اجتماعی/كلاس هشتم/درس20/ایران ومنطقه جنوب غربی آسیا


مطالعات اجتماعی / پایه هفتم / درس بیستمپاور پوینتایران و منطقه جنوب غربی آسیاپاورپوینت / درس20 / كتاب اجتماعی / كلاس هفتم / عنوان : ایران و منطقه جنوب غربی آسیا :همانطور كه از عنوان این درس پیداست موضوع اصلی آن  موقعیت كشورمان از جنبه های جغرافیایی،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی  در میان كشورهای جنوب غربی قاره آسیاست.موضوع دیگر كشور فلسطین و اهمیت آن در جهان اسلا

ادامه مطلب  

پاورپوينت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ انواع کانی های ثانویه و خصوصیات آن ها (22 اسلايد)  

پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ انواع کانی های ثانویه و خصوصیات آن ها (22 اسلايد)


کانی‌های ثانویه یا برون زاد:این کانی‌ها از تغییر و تبدیل کانی‌های اولیه یا درون زاد بوجود می‌آیند. کانی‌های اولیه عموما در شرایط فشار و درجه حرارت بالا تشکیل شده‌اند و به همین خاطر این کانی در شرایط سطح زمین که متفاوت با شرایط تشکیل آنها می‌باشد چندان سازگار نیستند. کانی‌های اولیه برای سازگار شدن با شرایط

ادامه مطلب  

پاورپوينت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ تبادل کاتیونی (26 اسلايد)  

پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ تبادل کاتیونی (26 اسلايد)


ظرفیت تبادل كاتیونی (CEC )یكی از ویژگی های شیمیایی خاك است و در جذب و رهاسازی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و برآورد پتانسیل خطر فلزات سنگین و برخی آلاینده های آلی كاتیونی نقش مؤثری دارد . این ویژگی های شاخص خوبی برای تعیین كیفیت و بهره وری خاك Soil quality and productivity بوده و مقدار آن بسته به میزان مواد آلی، مقدار و نوع رس و شرایط خاك متغیر است .

ادامه مطلب  

پاورپوينت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ خاک اسیدی و قلیایی و خصوصیات آن ها (45 اسلايد)  

پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ خاک اسیدی و قلیایی و خصوصیات آن ها (45 اسلايد)


در این فایل  علاوه بر بررسی خصوصیات خاک اسیدی و قلیایی به سوالات زیر به صورت کامل و شماتیک پاسخ داده شده؛pH خاک روی جذب عناصر غذایی توسط گیاه  تاثیر دارد؟pH خاک باBSP  ارتباط دارد؟لازم به ذکر است تعدادی از اسلايدها انگلیسی است

ادامه مطلب  

پاورپوينت - برهم کنش عنصر کم مصرف روی و گردو (49 اسلايد)  

پاورپوینت - برهم کنش عنصر کم مصرف روی و گردو (49 اسلايد)


تمامی موجودات زنده این کره خاکی از جمله گیاهان برای رشد و نمو و ادامه حیات خود، نیاز به مواد غذایی دارند، البته مقدار آن عناصر برای انواع مختلف گیاهان متفاوت است. در بیشتر خاکها مقدار نسبی این عناصر، برابر نیازهای طبیعی گیاه نیست و از آن گذشته زمین نمیتواند این گونه مواد را به اندازه کافی تولید کند و آن مقداری هم که در خاک وجود دارد، به مرور زمان به وسیله گیاه جذب میشود، پس بر

ادامه مطلب  

پاورپوينت- گردو و بور (28 اسلايد)  

پاورپوینت- گردو و بور (28 اسلايد)


بور یکی از عناصر شبه فلزی بوده ، ویژگی های آن حدواسط فلزات و غیر فلزات است . اسید بوریک ، یک اسید بسیار ضعیف بوده ، در محلول های با ph  کمتر از 7 به صورت تفکیک نشده وجود دارد . در ph   بالاتر از 7 ، اسید بوریک با پذیرش یون های هیدروکسیل آب به شکل آنیون چهار وجهی بورات در می آید :H3O+ + B ( OH)3 + 2 H2O ↔ B (OH)-4در غلظت بالای بور ( بیش از 25 میلی مولار ) فقط گونه های B(OH)3  و  B(OH)4  در محلول آبی وجود دارد . جذب بور

ادامه مطلب  

پاورپوينت- کروماتوگرافی (25 اسلايد)  

پاورپوینت- کروماتوگرافی (25 اسلايد)


—روشی است در علم شیمی برای جداکردن اجزای یک مخلوط. در این روش معمولاً مخلوط که به صورت مایع یا گاز است از یک لوله یا شبکه گذرانده می‌شود؛ سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط در لوله یا شبکه مختلف است.

ادامه مطلب  

پاورپوينت- رابطه بین فسفر و درخت گردو (26 اسلايد)  

پاورپوینت- رابطه بین فسفر و درخت گردو (26 اسلايد)


گردو با نام علمیJuglans از خانواده ی  Juglandaceae است. نام علمی این جنس از کلمه لاتین Jovis-Glans به معنی فندق ژوپیتر گرفته شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوينت -بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برخی از محیطهای کشت کنترل شده در کشت نشای گوجه فرنگی (72 اسلايد)  

پاورپوینت -بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برخی از محیطهای کشت کنترل شده در کشت نشای گوجه فرنگی (72 اسلايد)


مدرن شدن زندگی امروزی توام با افزایش جمعیت تحولات بزرگی را در سیستم های تولیدی کشاورزی ایجاد کرده است. بالا بودن عملکرد و قیمت نهایی محصولات گلخانه ای و امکان کاشت محصول در تمام سال باعث گسترش کاشت گیاهان در فضای بسته شده است.امروزه سبزیهای گلخانه ای در انواع بسترهای آلی و معدنی پرورش می یابند. داشتن زهکش مناسب، تهویه

ادامه مطلب  

پاورپوينت - بررسی توزیع و انتقال یونها در مسیرهای آپوپلاستیک و سیم پلاستیک و ورود آنها به آوند چوبی در ریشه جوان (16 اسلايد)  

پاورپوینت - بررسی توزیع و انتقال یونها در مسیرهای آپوپلاستیک و سیم پلاستیک و ورود آنها به آوند چوبی در ریشه جوان (16 اسلايد)


•نیاز فیزیولوژیکی گیاهان به یونهای سدیم و کلراید بسیارکم است [1 و 2] ولی معمولآ بیشترین مقدار را در خاکهای شور دارند [3]. در این خاکها، شدت جذب، انتقال و چگونگی توزیع این یونها، بر رشد و نمو ، تغذیه معدنی و تحمل گیاهان به شوری خاک اثر فوق العاده دارد [4]. دراثر جذب و تجمع بیش از حد این یونها در اندامهای گیاهان، ان

ادامه مطلب  

پاورپوينت- اثرات اسپری برگی کلسیم و مس روی کیفیت میوه گیلاس وسیب (23 اسلايد)  

پاورپوینت- اثرات اسپری برگی کلسیم و مس روی کیفیت میوه گیلاس وسیب (23 اسلايد)


تاثیر کاربردبعدازشکوفه دهی کلسیم هیدروکسید (300گرم در100لیتر اب) به تنهایی یا مخلوطباهیدروکسید(50درصدمس در100لیتراب) روی کیفیت میوه گیلاس وسیب موردمطالعه قرار گرفت.این محلول پاشی برای گیلاس درموقع گلدهی در مدت 6هفته وبرای سیب 8هفته بکاربرده شد. کاربردهیدروکسیدکلسیم به تنهایی تاثیری روی پارامترهای کیفی میوه ندارد بجزاینکه باعث کاهش زنگارمیوه در رقم گلدن

ادامه مطلب  

پاورپوينت - شوری خاک (14 اسلايد)  

پاورپوینت - شوری خاک (14 اسلايد)


 شوری و سدیمی بودن خاک یکی از مشکلات مهم خاک‌ های مناطق خشک و نیمه خشک است. در این مناطق به دلیل کمبود بارندگی و اقلیم خشک، املاح در خاک تجمع پیدا می‌کنند و در نتیجه خاک های شور حاصل می ‌شود. این خاک محیط نامناسبی برای رشد و تولید بوده که هم کمیت محصول را پائین می‌آورد و هم کیفیت محصول را کاهش می‌دهد.طبق آمار %۱۵ سطح کل کشور ما را خاک های شور و چیزی حدود %۵۰ این خاک ها قابل بهره‌ برداری و آب

ادامه مطلب  

پاورپوينت- تاثیر مس بر کیفیت میوه درخت هلو (15 اسلايد)  

پاورپوینت- تاثیر مس بر کیفیت میوه درخت هلو (15 اسلايد)


هُلو (به دری: شفتالو) میوه آبدار درخت هلو (نام علمی: Prunus Persica در لاتین به معنی سیب ایرانی) است که دارای یک هسته سخت، گوشت زرد، یا نسبتاً سفید و پوستی مخملی می‌باشد. بر اساس چسبیدن گوشت به هسته این میوه به دو دسته هسته‌جدا و هسته‌چسب تقسیم می‌شوند. یکی از میوه هائیکه تا حد زیادی با هلو ارتباط دارد شلیل است. ارتباط شلیل‌ها با هلو تا حدی است که در واقع گاهی اوقات محصولات هلو

ادامه مطلب  

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی  

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی


عنوان :تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانیتعداد صفحات :22 صفحهعکس : داردشماره اسلايد : داردفهرست :  دارددارای نکات و جزئیات  پی دی افpdf فرمت :قسمتی از متن  :تعاریف زباله بیمارستانیزباله بیمارستانی شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوی زباله های خطرناك زیست محیطی ، زباله های نوك تیز و برنده ، و نیز زباله هایی که محصول و تولید شده بیماری ، درمان و یا ایمن سازی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1